Sponsortävlingar

Vi genomför tävlingar för våra sponsorer

Marknadsföring via golftävlingar är en spännande möjlighet för varumärken som vill nå ut till sina kunder. Men det gäller att göra ett riktigt bra event där både sponsorer, golfklubbar och de tävlande blir nöjda. Det ska vara Win Win.

Vi ordnar allt.

Allt från att boka, marknadsföra och genomföra.

Vi bokar in tävlingen på en bra golfklubb i Sverige.
Vi hjälper klubbarna med marknadsföringen av tävlingen.
Vi planerar och genomför tävlingarna på plats.
Vi dokumenterar och rapporterar i sociala medier

Framgångsfaktorer

Att vi är ute i god tid.
Att vi är tydliga med syfte, mål och budskap.
Att vi är på plats och tar ansvar.
Att vi utvärderar och mäter effekterna.

Huvudsponsor

Huvudsponsorn för tävlingen är med och planerar tävlingens utformning, namn och omfattning.

Delsponsorer

Som delsponsor får man möjlighet att synas och kommunicera med sin målgrupp.

Aktiviteter

För att tävlingen ska bli lyckad och omtyckt föreslår vi lämpliga aktiviteter ute på banan.

Marknadsföring

Före, under och efter tävlingen ger naturliga möjligheter att kommunicera med målgruppen.